חשמלאי תותח ברמת גן מומלץ!!

from Queryfeed | @vstudious12 https://twitter.com/vstudious12/status/744826748504772608