נגריה תל אביב via כל מה שתבקשו – רהיטים וכול – המפסל מעץ

from Queryfeed | @vstudious12 https://twitter.com/vstudious12/status/752433194432139264